Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Voorbeeld voor het schrijven van een advies, Model advies voor de OR

 

 

VOORBEELD ADVIES 

 

Aan;         De directie

Van;         De Ondernemingsraad

Betreft:     Advies over 

 

Op ...... ontvingen we van u een adviesaanvraag over .............. (kenmerk .........) 

De Ondernemingsraad wil bij deze zijn advies uitbrengen. 

 

De voorgenomen besluiten

U vraagt advies over de volgende voorgenomen besluiten. 

 1. Besluit nummer 1
 2. Besluit nummer 2
 3. Besluit nummer 3

Gedurende het adviestraject heeft u aangegeven dat u voorgenomen besluit .... in trekt en vervangt door. 

 1. Herzien besluit.
 2. Herzien besluit

 

De toezeggingen

Tijdens het overleg met de ondernemingsraad heeft u de volgende toezeggingen gedaan.

 1. Toezegging 1 
 2. Toezegging 2
 3. Toezegging 3 

Deze afspraken zijn vastgelegd  in;  uw brief van ... / e mail van ....../  notulen van ........./

 

De gevolgen 

U benoemt de volgende gevolgen ............

 

Het advies. 

 1. De ondernemingsraad adviseert u het voorgenomen besluit onder A ; wel / niet/ anders nl..../               te nemen..
 2. De ondernemingsraad adviseert u het voorgenomen besluit onder B;  wel/ niet / anders nl..../                te nemen. 
 3. De ondernemingsraad adviseert u het voorgenomen besluit onder C;  wel /niet/ anders nl...../               te nemen.

 

De overwegingen

 

Sociaal plan.

 1. Er is inmiddels een Sociaal plan afgesloten met de vakorganisaties
 2. We hebben met u overeenstemming bereikt over het sociaal plan / de wijze waarop de gevolgen van de besluiten worden opgevangen

 

Opsomming van de stukken en overleg 

 

Ondertekening

 

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu