Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Verhuizing van de productie

 

De verhuizing van productie naar het buitenland. 

De multinationals zijn op dit moment allemaal druk met hun footprint. De footprint is de landkaart waarop alle productielocaties staan afgebeeld. Iedereen wil minder locaties. Iedereen wil grote locaties voor de bulk in lage lonen landen en kleinere locaties voor specialties of ontwikkeling in de buurt van het hoofdkantoor. Multinationals gebruiken daarvoor dezelfde type rekensom. We zullen die aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken.

Stel de ondernemingsraad krijgt een adviesaanvraag, artikel 25 WOR, over de sluiting van een productielocatie in Nederland. De productie wordt overgeheveld naar Oost-Europa.  De directie laat een powerpoint zien. Daar wordt u weinig wijzer van. Na enig aandringen krijgt u de cijfers zoals ze in de linkerhelft van de tabel zijn opgenomen. U gaat op onderzoek uit en komt tot heel andere conclusies. Die staan in de rechterhelft van de tabel. 

 

  Volgens Directie    

Volgens OR

   
  Jaar 1 jaar 2   Jaar 1 Jaar 2  
Besparing loon Nederland    8     8         7,5       7,5 Besparing Nl hoofdkantoor te hoog ingeschat
Besparing huisvesting Nl    3     3         2,5       2,5 Bewaking, belasting, niet prod energie, klein onderhoud, niet meegenomen
Besparing overige kosten NL    2     2         2       2  
Extra loon buitenland   -5,5    -5        -6       -5,5 Productiviteit te hoog ingeschat
Extra huisvesting buitenl   -1    -1        -1       -1  
Extra overig buitenl    -0,5    -0,5        -0,5       -0,5  
Extra logistiek    -1     -1        -1,5       -1,5 Extra kosten aanvoer grondstoffen vergeten
             
Investeringen buitenl    -4     0        -4    
Sociaal Plan    -7     0        -9   We gaan niet accoord met een kale transitiekosten regeling
      -8    6,5      -10      3,5  

 

De opstelling is simpel. Het is een lijst met enerzijds een aantal besparingen en anderzijds een aantal investeringen en extra kosten. De sluiting in Nederland levert een aantal besparingen op, de overplaatsing van de productie brengt echter ook extra kosten met zich mee. Die telt men bij elkaar op. In ons voorbeeld kost het in het eerste jaar 8 miljoen en begint het vanaf het tweede jaar 6,5 miljoen per jaar op te leveren. Al die bedragen zijn echter inschattingen. En die inschattingen zijn lang niet altijd juist. de Ondernemingsraad gaat op onderzoek uit en komt tot heel andere conclusies.  Het hele project is op slag minder interessant. 

De besparingen zijn lager en de extra kosten zijn hoger. En vervolgens begint het touwtrekken. wie heeft gelijk? 

Laat u niet afschepen met de conclusies zoals "de terugbetaal-tijd is twee jaar", of "de netto contante waarde is meer dan 20 miljoen".  Vraag een opstelling die een detailniveau heeft zoals hierboven weergegeven. Loop alle bedragen stuk voor stuk door en test alle vooronderstellingen. Als de hele locatie gesloten wordt is het lokale management vast wel bereid om daar een handje bij te helpen.  Als het niet lukt haal er dan een adviseur bij, iemand die vaker met het bijltje gehakt heeft.  

 

                                                                                               

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu