Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Uitbesteding

De Ondernemingsraad ontvangt een adviesaanvraag over een uitbesteding. De catering, de bewaking, de schoonmaak, de technische dienst, de ICT afdeling, het callcenter, de facilitaire dienst, alles is zo langzamerhand mogelijk. Het voorgenomen besluit wordt onderbouwd door een simpele rekensom. Die laat het verschil zien tussen de kosten vóór de uitbesteding en de kosten ná de uitbesteding. Dat gat is wel erg groot. U vindt het vervelend voor uw collega’s, maar u ziet geen andere mogelijkheid. Wat te doen? Daar is een simpel antwoord op. Controleer de som

De meest gemaakte fouten bij uitbesteding.

De sommen die de uitbesteding moeten rechtvaardigen lijken veel op die reclames voor wasmiddelen. Veel vlekken en veel vuil voor de wasbeurt en schone kleren of een blinkende vaat daarna. Maar ook bij die advertenties denkt u waarschijnlijk; “Ja. Ja". Het is verstandig om dat bij uitbestedingssommen ook te doen. Onze ervaring is dat er regelmatig fouten in de sommen voorkomen. De bestaande kosten worden te hoog ingeschat, de kosten na uitbesteding te laag. Zie hieronder. Door het adviesrecht is de OR in een positie om dat te controleren. 

Uitbesteden en Uitbesteding

De arbeidsvoorwaarden bij uitbesteding.

Vaak stelt de directie voor dat de collega's met het werk meegaan naar de partij die het werk voortaan gaat doen. "Ze houden hun arbeidsvoorwaarden" . In de eerste plaats gaat dat voor het pensioen doorgaans niet op. In de tweede plaats is er bij schoonmaak-, catering-, bewakings- bedrijven en de drukkerijen sprake van een moordende concurrentie met voortdurende druk op de arbeidsvoorwaarden. Dat zelfde geldt voor bouw, timmer en onderhoudsbedrijven. Het is de vraag hoe lang die nieuwe werkgever zich aan die belofte wil of kan houden. Hoe lang houden de collega's hun oude salaris, of hoe lang blijven ze daar in dienst? Wat gebeurt er met hun werkplek, houden ze hun werkplek bij uw bedrijf of gaan ze overal ingezet worden? De gevolgen kunnen ernstig zijn. Volgt er niet alsnog ontslag of wordt het salaris aangepast? 

 

Kosten voor de uitbesteding worden te hoog ingeschat 
In de kosten van de bestaande situatie zitten kosten die daar helemaal niet in thuis horen. Mensen die op die afdeling zitten maar voor andere afdelingen werken, of mensen die tijdelijke werkzaamheden vervullen. Ook komt het voor dat vacatures meegeteld worden die al lang niet meer ingevuld worden. De huidige kosten worden zo hoger voorgesteld dan ze zijn.
Meer in zijn algemeenheid zien we dat er jarenlang nauwelijks is omgekeken naar de uit te besteden activiteit. Als men dat wel zou doen en het wat slimmer zou organiseren dan zouden de kosten aanmerkelijk lager uitvallen. Het verschil tussen “voor” en “na” wordt dan ook direct een stuk kleiner. Kijk dus altijd eerst naar de verbetermogelijkheden.

 
Kosten na uitbesteding worden te laag ingeschat.
De directie suggereert in de adviesaanvraag dat het niveau van de dienstverlening voor de uitbesteding op zijn minst hetzelfde is als dat daarna. Dat is niet vanzelfsprekend. Er worden nogal eens taken vergeten. B.V het rondbrengen van de lunch, direct langskomen om die printer weer aan de praat te krijgen, de betreffende afdeling bellen als er pagina’s ontbreken in het te printen drukwerk. Worden onderdelen straks direct uitgeleverd, of nog maar een keer per dag? Maak daarom een compleet overzicht van de huidige activiteiten en het niveau van de dienstverlening. vergelijk dat met het uitbestedingsplan. Er wordt veel vergeten. Voor alles wat nu vergeten wordt, volgt straks een extra rekening.  Daardoor wordt het na de uitbesteding duurder en het verschil tussen “voor” en “na” kleiner.

 
Achterblijvende kosten zijn vergeten
De adviesaanvraag suggereert dat alle kosten die de organisatie nu heeft zullen verdwijnen als er uitbesteed wordt. Dat is vaak niet het geval. Als er geen andere bestemming gevonden wordt voor het lege magazijn, werkplaats, keuken of kantoorruimtes, dan blijven de kosten daarvan gewoon doorlopen. Als het om een grotere groep mensen gaat dan blijven alle kosten bij de ondersteunende afdelingen (P&O, F&A, ICT) ook gewoon doorlopen. De besparing is dan niet volledig te realiseren. Let ook op de eenmalige afschrijvingen aan spullen, ruimtes die niet meer gebruikt worden. Door die kosten mee te wegen wordt de situatie “na” weer duurder.

 
Extra kosten van de uitbesteding zijn vergeten
Als er uitbesteed wordt dan zal het contract beheerd moeten worden. Als het gaat om beveiliging of catering dan zal dat niet erg veel werk zijn. Als het gaat om ICT, de technische dienst of de logistiek dan is dat wel veel werk. Veel onderhoudswerk heeft b.v. het karakter van losse opdrachten. Die moeten dan wel geformuleerd en verleend worden. Dat moet gebeuren door mensen die er verstand van hebben. Het opgeleverde werk moet gecontroleerd kunnen worden. Er blijven mensen nodig om de conditie van het machinepark of de architectuur van de ICT systemen te bewaken. Er komen dus weer kosten bij. Ook de afdeling werkvoorbereiding krijgt het drukker. Eigen mensen kunnen met een half woord op pad gestuurd worden, voor inleners moet het werk exact omschreven worden. 


"Het is geen core business"
Als u de uitbestedings som op deze wijze onderuit gehaald heeft dan verschijnt als een duveltje uit een doosje de “Core business discussie” . De uit te besteden taak behoort volgens de directie niet tot de core business.
Op zichzelf is dat geen argument. Als men core business maar eng genoeg definieert dan is elk bedrijf tot 15 man te reduceren. En daar hoort de directie niet bij. 
Core Business kent twee veel gebruikte argumenten. “Een ander kan het veel beter dan wij, die is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, methoden etc”. Dat kan op zich waar zijn maar het is de vraag of het in uw geval relevant is. Fileer het argument, laat aangeven over welke kennis, innovatie en ontwikkelingen het zou gaan. Kijk vervolgens of de afdeling daar niet zelf in kan voorzien.

Een tweede, veel gehoord, argument is dat “de andere organisatie een professionele omgeving biedt met meer kansen en mogelijkheden voor onze mensen” Dan kan waar zijn, het kan ook betekenen dat “onze mensen” er binnen de kortste keren uitgewerkt worden. Het is verstandig om bij uw collega’s te controleren hoe zij daar tegen aan kijken.

Kortom laat u niet uit het veld slaan door de sommen uit de adviesaanvraag, en ga op onderzoek uit. De wet op de ondernemingsraden biedt met het adviesrecht voldoende handvaten. Als het te complex wordt, schakel dan een gespecialiseerde ondernemingsraad adviseur in en bel op. 


Geloof het mooie verhaal niet. Haal er iemand bij en laat het narekenen

 

             Peter Meijer

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu