Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Sociaal Plan afsluiten als Ondernemingsraad

 

Uw ondernemingsraad ontvangt een adviesaanvraag met ingrijpende gevolgen.  Er moet een Sociaal Plan komen. De onderneming heeft weinig vakbondsleden, bovendien is de directie niet bereid om de vak-bonden uit te nodigen. U moet dan zelf aan de bak. 

Een Sociaal Plan is een vangnet voor een specifiek probleem. Breng eerst het probleem in kaart.

Als er interne oplossingen zijn dan moet het Sociaal Plan antwoord geven op de volgende vragen.

Als er onvoldoende interne oplossingen voorhanden zijn dan komen we bij de externe regelingen.

Tot slot zijn er dan nog de slotregelingen

Van al die regelingen zijn er goede en slechte versies. Als men een functie accepteert die een loonschaal lager ligt, dan kan er afgesproken worden dat men in de oude salarisschaal blijft zitten en daarin door kan groeien tot het eind van die schaal. Er kan echter ook afgesproken worden dat het salaris in een aantal stappen zal worden afgebouwd. Het zelfde geldt voor de outplacement regeling. Er zijn regelingen van  €1500 en van € 6000 aan vergoeding per persoon.

Er is een grote bandbreedte. De kunst is uiteraard om voor de getroffen collega's en zo goed mogelijke regeling af te sluiten. Of dat lukt is afhankelijk van een aantal zaken.

Onderzoek de financiele ruimte van de organisatie voor het betalen van een Sociaal Plan. Als het failisement nabij is of de organisatie staat onder curatele van de bank, dan valt er doorgaans weinig te halen. Als het gaat om een reorganisatie bij een financieel gezonde organisatie met een goede toekomt, is er geenr eden om ook op het Sociaal Plan te besparen. Zoek dat uit.  

De OR heeft een aantal wapens om zijn onderhandelingspositie te verstevigen.

 

Houd vast en geef niet te snel op. 

 

 

 

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu