Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Sociaal Plan

De Ondernemingsraad krijgt een adviesaanvraag met daarin een aantal zeer vervelende consequenties voor collega’s. Er moet een Sociaal Plan komen, maar wie gaat dat doen?  De OR zelf of de vakbonden?  De discussie daarover in de OR kan hoog oplopen. Het antwoord is echter simpel. De Ondernemingsraad gaat daar niet over. Als de CAO de directie verplicht om met de bonden te onderhandelen, dan worden de onderhandelingen tussen de bonden en de directie gevoerd.  In de andere gevallen besluit  de directie met wie ze een Sociaal Plan wil afsluiten.

Als de vakbond de onderhandelingen gaat voeren dan wordt de Ondernemingsraad daar op een aantal manieren bij betrokken, maar is geen onderhandelaar. Het wordt pas echt ingewikkeld als er geen vakbond in de buurt is en de ondernemingsraad het zelf moet doen

Hoe doen we dat?  Wat moet erin? Wat is een goed Sociaal Plan?  Krijgen we niet te weinig? Zijn we gebonden aan de transitievergoeding?  De directie zegt dat ze niet tot meer verplicht zijn. Wat is een vaststellingsovereenkomst, houd je dan wel recht op WW? De directie zegt dat er geen geld is, klopt dat? Het afsluiten van een Sociaal Plan is voor u geen dagelijks werk. De directie heeft er allang iemand bijgehaald wiens dagelijks werk het wel is. Ga niet zelf lopen experimenteren en haal er ook iemand bij. Met uw kennis van het bedrijf, door slim gebruik te maken van de  WOR en een goede ondersteuning is er veel mogelijk. 

 

 SCHEMA SOCIAAL PLAN 

SOCIAAL PLAN HANDLEIDING

SOCIAAL PLAN AFSLUITEN

SOCIAAL PLAN AFSLUITEN

 

 

Peter Meijer

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu