Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Bedrijfssluiting verhuizing

De Ondernemingsraad krijgt een adviesaanvraag over de verhuizing van het bedrijf naar een andere deel van het land. De reistijd loopt op tot minimaal 2 uur enkele reis. Iedereen mag mee, maar voor niemand is dat een aanlokkelijk perspectief. Het komt neer op een sluiting met ontslag voor iedereen.

Voor het management is het een kille rekensom. De kosten van de verhuizing, het sociaal plan en de verbouwing van de nieuwe locatie worden gezien als investering. Vervolgens rekent men de besparing uit en kijkt hoe snel die investering wordt terugverdiend. Concerns hebben daar standaard formulieren voor! De uitkomst van die som krijgt u gepresenteerd in de adviesaanvraag. Het verschil lijkt enorm. Het lijkt onontkoombaar.

Er zitten echter vaak fouten in die sommen. De kosten worden te laag ingeschat, er worden kosten over het hoofd gezien. De verwachtingen over de besparingen zijn te gespannen. Als we die som dan opnieuw maken dan ontstaat er een veel langere pay-back dan in de plannen is opgenomen. Het is verstandig het te laten narekenen. Haal er iemand bij die weet hoe dat moet. Als u dan uw ervaring en kennis over het dagelijkse reilen en zeilen inbrengt en alle praktische problemen en valkuilen dan kunt u een eind komen. 

Er zitten regelmatig fouten in de sommen

Reken het na !

 VERHUIZING VAN DE PRODUCTIE 

Bedrijfssluiting ondernemingsraad

DE GROTE VERDWIJNSOM

voorbeeld berekening bedrijfssluiting

                                                                                                                                                 

 

 

Peter  Meijer

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu