Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

De Kaasschaaf operatie

 

Bij dit type reorganisatie blijft de organisatie als geheel intact maar moet het werk gedaan worden met minder mensen. Vaak gaan dergelijke reorganisaties ook gepaard met een verandering in de indeling in afdelingen en meestal met functieverandering. Het is voor de ondernemingsraad moeilijk om tot een goed advies te komen. Hier een aantal aandachtspunten.

 

Kunnen we met dit aantal mensen het werk straks nog wel doen?

Dat is vaak lastig te beoordelen. Enerzijds omdat het niet zo eenvoudig is om afstand te nemen van de huidige situatie, met in het achterhoofd dat het arbeidsplaatsen gaat kosten. De collega’s op de betrokken afdeling kunnen de ondernemingsraad bovendien vaak haarfijn uitleggen dat het echt niet kan. Anderzijds is het lastig omdat de adviesaanvraag vol staat met: “We moeten leren om” of “We moeten meer van ……” en nog meer goede voornemens. De OR ziet wel dat er iets moet gebeuren en komt tussen hamer aan aambeeld.  

Als het water niet tot de lippen staat ga dan niet op een minimum formatie zitten. Een alternatief is om een fasering in de advisering en de besluitvorming af te spreken. Eerst laten zien dat het werkt en dan pas de mensen eruit is daar een voorbeeld van. Harde afspraken over randvoorwaarden helpen ook.

 

Zijn er randvoorwaarden geformuleerd?

Vaak kan dat niet en zijn er een aantal randvoorwaarden benoemd om dat mogelijk te maken. Automatisering, opleiding van mensen, stroomlijnen van procedures, nog eenmalig een versterking om de achterstanden weg te werken, versterking van de planning of de werkvoorbereiding enz. Maak daar goede afspraken over. Die randvoorwaarden raken nogal eens in de versukkeling en dan zit u wel met minder mensen maar zonder het nieuwe gereedschap.  

 

Is dat alles bij elkaar voldoende om het tot een succes te maken?

Vaak is er meer mis dan alleen een teruglopende omzet. Er is sprake van koninkrijkjes, de besluitvorming is traag, afdelingen communiceren niet goed met elkaar, het enthousiasme of het geloof in een goede afloop zijn verdwenen. Kijk daarom goed wat er nog meer moet gebeuren.

 

Blijven de functies ongewijzigd?

Met minder mensen meer doen gaat vaak gepaard met het wijzigen van functies. Er worden “nieuwe” functies; all round operator, all round monteur, medewerk-st- administratie, of er worden elementen aan de functies toegevoegd, bv commerciele taken. Het gevolg is dat de oude functies vervallen en iedereen moet solliciteren. Controleer goed of er inderdaad gesproken kan worden van nieuwe functies, of dat het een truc is om van een aantal mensen af te komen.

 

Is er een sociaal plan nodig?

Bij dit type reorganisatie is er al snel een sociaal plan nodig. Het komt niet zo vaak voor dat de reductie opgevangen kan worden door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. De gevolgen zijn vaak ernstiger. Reorganisatie ontslag is niet uitgesloten. Los daarvan zijn er regels nodig over het veranderen van functie. Als er een vakbond in de buurt is dan zal die het sociaal plan afsluiten, als dat niet het geval is dan zult u zelf aan de bak moeten.

 

                                                                                                                 

 

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu