Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Overname veelgestelde vragen

 

Adviesrecht voor de ondernemingsraad bij een overname?

Een overname of ook wel overdracht van zeggenschap is adviesplichtig. Artikel 25 van de WOR. Die constatering is in de meeste gevallen toereikend. Er zijn echter situaties die voor complicaties kunnen zorgen. Zo kan in een concern de vraag ontstaan waar de adviesaanvraag moet worden ingediend. Bij de COR, de GOR of de ondernemingsraad van het betreffende bedrijf.  Ook bij de overname van een beursfonds door een openbaar bod is het uitoefenen van adviesrecht door de ondernemingsraad niet zonder complicaties.     

 

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij een overname?

De ondernemingsraad wordt om een advies gevraagd.  Die moet dus zeggen of hij het wel of geen goed idee vindt : “Doe het wel, doe het niet of doe het onder de overeengekomen voorwaarden” Om dat goed te kunnen doen is het nodig dat er een globaal inzicht is in de gevolgen voor de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden, de toekomst van de organisatie en de financiering.  Als daar problemen verwacht worden dan dienen de voorwaarden van de OR om een positief advies te geven eerst uit onderhandeld te worden. Daarna kan er geadviseerd worden.

 

Hoe kunnen we ons als medezeggenschap voorbereiden op een overname?

U heeft van de directie gehoord dat er een overname op komst is. Maar dat is voorlopig alles wat uw bestuurder erover kwijt wil. Er is nog lang geen adviesaanvraag. De ondernemingsraad  wil aan de slag maar weet niet zo goed waarmee. Doe het volgende; Maak een lijst met criteria waaraan de koper moet voldoen, Stuur die op aan de directie met de mededeling dat deze lijst straks door de ondernemingsraad in het advies gebruikt zal worden om de overname te beoordelen.  Beperk die lijst niet tot arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Kijk naar benodigde investeringen, kijk naar strategische zaken als groei en productontwikkeling, Als u een concern verlaat kijk dan naar die taken en afdelingen die achterblijven en opnieuw ingericht moeten worden. Analyseer uw eigen bedrijf, maak een complete lijst en stuur die op. 

 

Zijn we als ondernemingsraad niet te laat betrokken bij de overname?

Hoe eerder hoe beter, dat is waar. (zie het artikel over het veilingproces)  Een ondernemingsraad is bij een overname echter niet zo snel te laat.  Als de eigenaar uw bedrijf wil verkopen dan houdt u dat niet tegen.  In een enkel geval slaagt de Ondernemingsraad erin om invloed uit te oefenen op de keuze van de overnemende partij. In een doodenkel geval slaagt de OR erin om een voorgestelde koper de deur te wijzen. In de meeste gevallen wordt het bedrijf gekocht aan de voorgestelde partij. Al was het maar omdat er geen andere kandidaten zijn. De discussie gaat dan voornamelijk over de gevolgen en de opvang van de gevolgen. Als u die in beeld heeft kan er nog tot laat in het proces met succes onderhandeld worden.

 

De directie zegt dat de overname geen gevolgen heeft voor de werknemers.

Strikt genomen is dat meestal waar. De overname op zich zal geen gevolgen hebben. Die komen pas enige tijd later. Maak zelf een analyse van de gevolgen en leg die naast de antwoorden die de directie geeft op de gestelde vragen. (zie het artikel gevolgen van een overname). Als u serieuze gevolgen verwacht maak daar dan in dit adviesproces afspraken over. Meer invloed dan tijdens de adviesaanvraag over de overdracht van zeggenschap gaat u de komende jaren niet krijgen. Over een half jaar is het business als usual.  

 

Gevolgen van een overname in beeld

 

 

Hebben we recht op een aparte adviesaanvraag over de financiering? 

Dat hangt af van de manier waarop de overname gefinancierd wordt. Als de kopende partij de overname zelf financiert en als de overgenomen partij onder dezelfde condities bij zijn oude bank blijft, dan verandert er niets. Dat wordt anders als:

In dat geval is er sprake van een afzonderlijk adviesplichtig besluit conform artikel 25 van de WOR. Hetzij over het afsluiten van een krediet, hetzij over het stellen van zekerheden. Let erop dat u die ook krijgt. 

 

Aan wie brengen we advies uit?

De ondernemingsraad brengt advies uit aan degene die het advies heeft ingediend. Dat is uw eigen bestuurder. Als u afspraken wilt maken voor de periode na de overname dan moet dat gebeuren met de bestuurder die dan de baas is. Zorg er wel voor dat het advies aan uw eigen bestuurder gekoppeld wordt aan de afspraken met de nieuwe bestuurder.   

 

Met wie moeten we afspraken maken?.

Zie boven

 

Mogen we de directie van de andere partij spreken?.

Dat mag en dat is heel gebruikelijk. Een gesprek levert vaak meer informatie op dan 100 schriftelijke vragen. Bereid het gesprek goed voor en vraag vooral niet naar de bekende weg. Dat staat niet zo slim, maakt geen serieuze indruk en levert geen nieuwe informatie op.

 

Moet de ondernemingsraad contact opnemen met de OR van de andere partij?

Dat is altijd verstandig. Het is van belang voor de uitwisseling van de informatie en gesprekken over de medezeggenschap na de overname. Bereid het gesprek goed voor en probeer je bewust te zijn van de volgende valkuilen, anders blijft het bij één keer.

Als u de OR van de overnemende partij bent ga dan niet een beetje uit de hoogte doen. Zo van “wij nemen jullie over dus jullie moeten niet zo zeuren”

Als u de Ondernemingsraad van de over te nemen partij bent ga daar niet als slachtoffer zitten. Ook is het niet verstandig om een te grote broek aan te trekken.

Als u tot voor kort concurrenten van elkaar was, probeer daar overheen te stappen en naar de toekomst te kijken. U zult het verder samen moeten doen, dus oude koeien uit de sloot halen gaat niet helpen. 

Neem de tijd om te wennen aan de verschillen in werkwijze en de verschillen in omgang met de directie. Doe het voorzichtig, anders blijft het bij één gesprek. 

overname veelgestelde vragen

Waar moeten we als ondernemingsraad bij een overname op letten?

Zorg dat u een beeld krijgt hoe de toekomst eruit gaat zien. Zorg ervoor dat u de gevolgen voor uw organisatie, de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in beeld heeft. Maak, als dat nodig is afspraken over het opvangen van die gevolgen.

 

Is er een Sociaal Plan nodig?

Dat wisselt per situatie. Als de overname geen grote gevolgen heeft voor uw collega’s en die zijn ook niet te voorzien, dan is er geen Sociaal Plan nodig. Als u samengaat met een concurrent dan ligt een verlies aan werkgelegenheid voor de hand en zal een Sociaal Plan nodig zijn. Als u bang bent voor ontslag, overplaatsing, verhuizing, of  gevolgen voor het salaris of een ingreep in de arbeidsvoorwaarden na de overname maak er dan op tijd afspraken over.

 

Moet de Ondernemingsraad het Sociaal plan afsluiten?

Het is in principe aan de ondernemer om te bepalen met wie hij een Sociaal Plan afsluit.  Dat ligt anders als er in de CAO een verplichting opgenomen is om dat met de vakorganisaties te doen.  Als dat niet zo is dan ligt de keuze bij de ondernemer.  

 

Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden? 

Zie daarvoor de aparte pagina?   

 

Kunnen we als ondernemingsraad een eigen adviseur voor een overname inhuren?

Dat kan en dat is in een gecompliceerd proces als een overname heel gebruikelijk. De directie kan u niet verbieden een eigen externe deskundige in te huren. De directie kan wel weigeren de kosten te dragen. Dat laatste valt in de praktijk doorgaans mee. Het gebeurt niet zo vaak omdat algemeen geaccepteerd is dat bij dergelijke moeilijke adviesvragen de Ondernemingsraad het niet alleen kan. En bedenk het volgende, een beetje overname kost de directie al snel 2 miljoen euro aan advocaten, adviseurs, banken etc. Uw kosten vallen daarbij in het niet.  

 

Hoe moeten we omgaan met geheimhouding? 

Directies en de adviseurs van de directies leggen de Ondernemingsraad het liefst overal geheimhouding over op als het om een overname gaat. Soms is dat terecht. Een overname is te vergelijken met een sollicitatie en overnemende partij noch sollicitant willen dat het bekend wordt dat ze belangstelling hebben. Dat is één kant. De andere kant is dat het doorgaans pijlsnel uitlekt.  Eén van de kandidaat kopers komt het bedrijf bezichtigen en stelt zich keurig voor, of men schrijft zich met naam en toenaam in bij de voordeur. Ook op vakbeurzen zingt het nieuws al vaak razendsnel op. Spreek met de directie af dat je in die situaties direct van je geheimhouding ontheven wordt. 

 

OVERNAME; DE CURSUS

Een goede voorbereiding is het halve werk en dubbele invloed. Verwacht u een overname, gonst het van de geruchten, heeft de directie er in het overleg over? blijf dan niet wachten tot de adviesaanvraag in de bus valt. Boek een cursus voor de OR zodat u er van het begin af aan bovenop kunt zitten. 

De cursus is uitsluitend voor uw eigen OR en géén open inschrijving. In een open inschrijving kunt u immers geen bedrijfsinformatie delen. Het programma wordt in overleg opgesteld. Een typisch programma voor de cursus ondernemingsraad en overname ziet er als volgt uit. 

Wat is er aan de hand? 

Hoe kunnen we er zo vroeg mogelijk bij betrokken raken?

Wat zijn de gevolgen voor de collega's?

Wat zijn de valkuilen en aandachtspunten? 

Hoe maken we goede afspraken met de directie?

 

 

U beantwoordt zelf op een dag ook voortdurend 

grote en kleine vragen . Bel gewoon even 

06-53323526 

                                                                                                                       

 

     


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu