Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Gevolgen voor de werkgelegenheid van een overname voorspellen

De Ondernemingsraad ontvangt een adviesaanvraag over een overname. Aan de hand van onderstaande vragenlijst kan uw OR snel de gevaren en gevolgen van een overname in kaart brengen.


Wie is de andere partij?

De eerste vraag is; Wie is de overname partner? Is dat een concurrent? Als beide partijen in dezelfde bedrijfstak actief zijn dan zal men na de overname op zoek gaan naar de synergiemogelijkheden. Dat begint doorgaans boven in de organisatie maar ook de productielocaties zullen daarop bekeken worden. Er is een serieus risico voor een omvangrijk verlies aan werkgelegenheid. Ook de arbeidsvoorwaarden komen dan onder het vergrootglas terecht. Ontslag, overplaatsing, sluiting, een andere cao het behoort allemaal tot de mogelijkheden. En pas op de overnemende partij komt niet altijd als winnaar uit de bus.

Is het een onderneming uit dezelfde bedrijfskolom dan zijn de synergie mogelijkheden een stuk kleiner. Maar als het gaat om marketing, finance, inkoop of ICTnog steeds ruim aanwezig.

Is het een investeringsfonds of participatie maatschappij dan zijn er doorgaans geen synergie mogelijkheden. Toch kan dit voor de werkgelegenheid ook grote gevolgen hebben. Dat is afhankelijk van de volgende vraag.

Hoe staat uw eigen organisatie ervoor?

Is de zaak op orde, wordt er winst gemaakt, functioneert alles zo als het zou moeten? Als we niet overgenomen zouden worden, is er dan een reorganisatie nodig? Is er ook zonder overname een reorganisatie nodig, dan kunt u die twee keer zo hard verwachten. Zowel werkgelegenheid als ook arbeidsvoorwaarden staan dan onder druk.

Als een onderneming langere tijd in de verkoop staat, er is een tijdlang niet in geinvesteerd en evenmin naar de eigen organisatie gekeken dan kan een reorganisatie na de overname er fors inhakken. Ook dient de OR zich af te vragen waarom de koper geinteresseerd is in de overname? Wil hij het hele bedrijf of slechts een paar onderdelen? 

Wat is het doel van de overname?

Als de markt krimpt dan gaat de overname ten koste van de werkgelegenheid. In de kinderopvang is de laatste jaren het aantal uitvoerende uren fors gedaald. De overhead werd daardoor te zwaar. De overhead kon niet meer gefinancierd worden. Door twee organisaties samen te voegen en de helft van de overhead te ontslaan is dat probleem “opgelost”. Dat gaat dus fors ten koste van de werkgelegenheid.

Wat zijn ook de ambities van de overnemende partij op de lange termijn. Wil men groeien? Biedt men daarvoor kansen, mogelijkheden, een entree op nieuwe markten? Dan ziet het er goed uit. Wil men op termijn nog meer vergelijkbare bedrijven overnemen, dan is er minder reden tot enthousiasme.

Een overname kan alle kanten op. Voor dochterondernemingen van concerns die al jarenlang geen core business meer zijn is het vaak een geschenk. Maak daarom altijd uw eigen analyse, gaat het niet haal er dan als ondernemingsraad een adviseur bij.  

overname en werkgelegenheid

Hoe wordt de overname gefinancierd?

Doorgaans moet er fors betaald worden bij een overname. Die koopsom kan op verschillende manieren behandeld worden. Er zijn twee mogelijkheden. Komt de koopsom op de balans van de overgenomen onderneming? Die moet zijn eigen koopsom aflossen en er rente over betalen. Dat gaat vaak ten koste van de investeringsmogelijkheden. Als de omzet een paar jaar tegenvalt dan ontstaat er een probleem met de geldschieters. 

Als de overgenomen onderneming de koopsom zelf moet dragen vindt er een herfinanciering plaats. Dat is een adviesplichtig besluit. Let erop dat deze adviesaanvraag ook ingediend wordt.

Een andere mogelijkheid is dat de koopsom op een hoger niveau van de overnemende partij geparkeerd wordt. Dat is, als er goede afspraken over het dividend beleid gemaakt worden, een betere oplossing. Het probleem ligt dan bij de moeder. 

Klik voor de beoordeling van de financiering op deze link naar de financieringspagina

 

Conclusie.

Met een goede analyse van de situatie kunt u een eind komen. Het adviesrecht, artikel 25 en het informatierecht uit de WOR bieden goede mogelijkheden. Het is van groot belang een scherp beeldt te vormen van de gevolgen. Het advies over de verkoop van uw bedrijf zit altijd in de staart van het proces. De koper heeft er dan al heel veel tijd en energie in zitten en wil dat het doorgaat. De verkoper is blij dat hij er vanaf is. In die situatie kan een OR, al of niet samen met de bond, goed zaken doen over een Sociaal Plan, of werkgelegenheidsafspraken maken. Als het advies eenmaal gegeven is dan heeft de OR geen bijzondere machtspositie meer en wordt het een stuk lastiger om goede afspraken te maken.

Als het niet lukt neem als ondernemingsraad dan een adviseur in de arm, over een half jaar bent u echt te laat. 

  

Een telefoontje levert meer antwoorden op dan een uur op internet

Bel gerust: 06 53323526 

 

Klik hier voor een schematische weergave van de gevolgen


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu