Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Overname en arbeidsvoorwaarden.

 

 

Als ondernemingsraad wordt u bedolven onder vragen van de achterban over de gevolgen van de overname. Veel van die vragen zullen gaan over de arbeidsvoorwaarden. Op deze pagina een overzicht van uw rechten en de practische problemen.

Er kunnen bij een overname twee dingen gebeuren. In het ene geval houdt u dezelfde werkgever, in het andere geval krijgt u een nieuwe werkgever.

 

U houdt dezelfde werkgever.

U werkt voor een BV een NV . De aandelen van de BV of de NV worden verkocht aan een ander bedrijf . U werkt voor een stichting en de stichting krijgt een ander bestuur. Er verandert dan in eerste instantie niets. Immers u heeft een arbeidsovereenkomst met die BV. NV of stichting en dat blijft zo.  Dezelfde rechtspersoon blijft uw werkgever. U behoudt uw arbeidsvoorwaarden.

Daar zijn wel een paar uitzonderingen op met name als uw onderneming onderdeel uitmaakt van een concern en door het concern verkocht wordt.

U krijgt een andere werkgever.

In het andere geval gaat het personeel over naar een andere werkgever. De rechtspersoon blijft achter bij de verkoper, de gebouwen, de installaties, en de naam worden los verkocht aan een nieuwe rechtspersoon.  Het personeel gaat dan ook over naar een andere BV, NV of stichting. Men spreekt van een activa passiva transactie. U krijgt dan wel een andere werkgever.

Voor dergelijke gevallen zijn er in het Burgerlijk Wetboek een aantal artikelen opgenomen. Deze zijn gebaseerd op Europese richtlijnen en worden voor het gemak "Wet overgang onderneming genoemd".  Kort gezegd komen die erop neer dat uw arbeidsvoorwaarden, integraal mee overgaan naar de nieuwe werkgever. In principe zolang u daar in dienst bent.

Daar zijn twee uitzonderingen op.

overname en arbeidsvoorwaarden

Maak altijd een analyse

Dat is de juridische kant van de zaak. De “Wet Overgang Onderneming” geeft in die zin veel zekerheid. Anderzijds is die zekerheid maar van betrekkelijk korte duur. 

Wat als u terecht komt bij een onderneming die geen CAO kent? U behoudt uw oude salaris, maar toekomstige loonsverhogingen zoals u die gewoon was zijn niet langer een gegeven.  Als de salarisverschillen groot zijn dan wordt dat wellicht een probleem.

Wat als uw NV of BV terecht komt bij een concern met een andere CAO en het is waarschijnlijk dat de nieuwe eigenaar de arbeidsvoorwaarden wil harmoniseren?  Ook dan gaan er zaken veranderen.

Het is daarom verstandig om als ondernemingsraad de verschillen in arbeidsvoorwaarden in de adviesprocedure over de overname te inventariseren en bij grote verschillen afspraken te maken hoe daar mee om te gaan. Het adviesrecht uit de WOR en het infromatierecht geven uw goede gereedschappen om een overzicht van de gevolgen te maken. Lukt het niet, doe hetzelfde als de directie, huur een adviseur of een externe deskundige in. 

                                                                                                                                    


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu