Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Management Buy Out

 

Uw ondernemingsraad ontvangt een adviesaanvraag over een Management Buy Out. Uw bedrijf wordt niet overgenomen door een ander bedrijf maar door de eigen directie. De ondernemingsraad reageert verbaasd. “Verdienen ze hier zoveel?” of “We wisten niet dat ie zo rijk was”. Uw directeur is enthousiast. Uiteraard. Die wil snel een positief advies. Maar pas op, het kan een risicovol avontuur zijn.

Management Buy Out is een misleidende term.

Die vragen over de financiering raken de kern van de MBO. “Waar komt de koopsom vandaan? Hoe wordt de overname gefinancierd?  Een rijke tante, een erfenis, een suikeroom?” Het antwoord is; de moderne variant van de suikeroom. Een investerings- of participatiefonds. Zij leggen, samen met de banken, het grootste gedeelte van de koopsom op tafel. De directie participeert doorgaans voor een veel kleiner bedrag. “Management Buy Out” is dus eigenlijk een misleidende term.  

Doorgaans is de oude eigenaar een concern, of een familie. Die willen het bedrijf verkopen. Dat blijkt niet te lukken. Vervolgens meldt de directie zich als gegadigde. Die kunnen het zelf niet betalen dus die gaan op zoek naar een financier. Dat is dan een participatie- of investeringsfonds.

 

De financiering

De benodigde middelen worden verstrekt door het investeringsfonds en de bank. De directie neemt deel in het eigen vermogen. Dat aandeel wisselt, afhankelijk van de grootte van de onderneming en de onderhandelingspositie van de directie.  

De echte investeerders

De directie heeft het participatiefonds nodig voor de financiering. Het participatiefonds heeft de directie nodig voor het runnen van het bedrijf. Het fonds heeft wel het geld maar niet de know how en kan de onderneming niet besturen. Ze zijn echter niet gek. Ze zorgen ervoor dat de directie zich vijf slagen in de rondte zal werken om het tot een succes te maken. Dat doen ze door erop te letten dat de directie zoveel mogelijk eigen geld in het bedrijf steekt. Een tweede hypotheek op het huis, het spaargeld etc., soms ook een lening van het participatiefonds Als het fout gaat dan is ook de directie alles kwijt. Maar dat is het probleem van de directie. Nu het probleem voor de onderneming.

 

Aflossen of investeren?

De hele koopsom komt op de balans van de onderneming terecht. Het grootste gedeelte als goodwill. Er wordt zoveel als mogelijk is geleend. Daar hoort vervolgens een hoog aflossings tempo bij.  Het participatiefonds wil zijn eigen risico zo snel mogelijk terugbrengen. Maar daar zit nu juist ook het risico voor uw onderneming. Het geld kan maar éénmaal uitgegeven worden. Gaat het naar investeringen of gaat het naar de aflossingen? De vraag is of uw onderneming de komende jaren de rente en aflossingen kan betalen, zonder dat de investeringen in gevaar komen.   

Beoordeel de financiering daarom grondig. (Zie het artikel over financiering). Zorg ervoor dat er ook over de financiering advies gevraagd wordt en niet alleen over de overdracht van de aandelen.

 

Ondernemingsraad en management Buy Out. 

Er zijn nog een aantal andere belangrijke aandachtspunten, B.V. het type investeringsmaatschappij. Kijk naar het portofolio en het profiel van de investeringsmaatschappij. Ze roepen allemaal dat ze er voor de lange termijn ingaan maar is dat ook zo? De meerderheid van de investeringsfondsen koopt om te verkopen. Zij verdienen hun geld door een onderneming te kopen en een aantal jaar later weer te verkopen. Ze hanteren daarbij verschillende strategieën. Ga op zoek naar die strategie en kijk wat voor vlees u in de kuip heeft. 

En tot slot de hamvraag. Denkt u dat uw directeur in staat is als ondernemer de onderneming te leiden en te laten groeien? Ook dat is vaak geen eenvoudige.

Een MBO lijkt een veilige optie. Veiliger dan de verkoop aan een onbekend onderneming of een concurrent. Er zitten echter meer haken en ogen aan dan op het eerste gezicht lijkt.als u er als ondernemingsraad niet uitkomt, haal er een adviseur bij. 

                                            

                                                                                                   


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu