Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Het rekenmodel

 

Voor een ondernemingsraad is een verhuizing een drama, voor directies is de verhuizing van een bedrijfslocatie een rekensom.  Het wordt gezien als investering. Zoals bij elke investering kijkt men  hoe snel die investering kan worden terugverdiend. Die som is gebaseerd op een groot aantal vooronderstellingen. Als de ondernemingsraad aan kan tonen dat die niet kloppen dan kan de som er heel anders uit gaan zien. We zullen laten zien hoe die sommen in elkaar steken.

  

Men begint met de eenmalige kosten, de investeringen. Dat zijn;

 

De investeringen die nodig zijn om de nieuwe locatie gereed te maken.

De kosten van het Sociaal Plan.

 De projectkosten.

 De verhuiskosten. 

De kosten van het oude gebouw.

Die kosten worden bij elkaar opgeteld. Als het te verlaten pand in eigendom is en men verwacht een opbrengst bij de verkoop dan worden die opbrengsten van de bovenstaande investeringen afgetrokken. Dat bij elkaar geeft de totale investering. Die investering moet worden terugverdiend doordat er in de nieuwe locatie goedkoper gewerkt kan worden dan in de oude. Er wordt een kosten vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en oude situatie. Een kort overzicht;

 

 De personeelskosten

 De huisvestingskosten

De logistiek kosten.

 

De vergelijking tussen nieuw en oud levert een verschil op in de kosten. De som, die gemaakt wordt is dan als volgt. Men deelt de investeringen door de besparing. Dat levert een pay back op. Stel de investering is € 6 miljoen de besparing € 3 miljoen, dan is de terugverdientijd twee jaar. Is de investering € 8 miljoen en de besparing maar € 2 miljoen dan wordt de terugverdientijd vier jaar.  

De discussie draait om de hoogte van die bedragen. Daarbij vallen een aantal zaken op. De kosten van het Sociaal Plan worden vaak te laag ingeschat. Mensen krijgen de keus tussen meegaan naar de nieuwe werkplek of een vertrekpremie. Als de reistijd de 1,5 of twee uur te boven gaat blijkt dat mensen massaal voor de vertrekpremie kiezen. Het Sociaal Plan wordt daarvan een stuk duurder. De investering dus hoger en de pay back langer. Ook willen werkgevers de kosten van het Sociaal Plan wel eens te laag inschatten. Het afdwingen van een beter Sociaal Plan kan dan op twee manieren profijtelijk zijn.

Maar ook in de andere elementen van de som kan anders gedacht worden. Past het allemaal wel in de nieuwe locatie? Is er ook gedacht aan de kantine? Overleven die oude installaties de verhuizing wel?

Kortom het loont de moeite om de som na te rekenen en te kijken of het plan op zijn eigen termen verslagen kan worden. Problemen met de sommen?  Schakel een adviseur in die de ondernemingsraad verder kan helpen.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu