Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Fusie

De meeste fusies zijn eigenlijk overnames.  Men gebruikt het woord "fusie" omdat het wat vriendelijker klinkt en een zekere mate van gelijkheid uitdrukt. Dat is echter lang niet altijd het geval.

Het woord fusie suggereert ook dat de twee organisaties één worden; één rechtspersoon en één werkorganisatie. Ook dat gaat niet altijd op. Een ondernemingsraad die een adviesaanvraag ontvangt over een fusie moet een antwoord zien te vinden op dezelfde vragen als die bij een overname gesteld worden; “Wat zijn de gevolgen?”. Als er negatieve gevolgen dreigen voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden “Hoe vangen we de negatieve gevolgen op?”. Vragen die lastig te beantwoorden zijn omdat de standaard zin in de adviesaanvraag is: “de fusie zal geen gevolgen hebben voor de werknemers”. Dat is op zich juist, voor de korte termijn althans. De gevolgen treden pas op als de plannen af zijn. En dat laat altijd even op zich wachten.  Maak dus zelf een inschatting van de gevolgen, klik op het artikel in de grijze balk.

Komt u er niet uit, haal er als ondernemingsraad een adviseur bij die vaker met het bijltje gehakt heeft 

 

Zoals gezegd zijn de meeste fusies verkapte overnames. Voor meer artikelen klik hier op de link. 

De Overname bibliotheek voor de ondernemingsraad

                                                                                                                    

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu