Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Functiewaardering veelgestelde vragen

 

Wat is functiewaardering?

Iedereen kent wel zo’n vergelijkende test uit de Kampioen of de Consumentengids. Bijvoorbeeld een test waarbij auto’s vergeleken worden. Er worden een aantal criteria benoemd: rijeigenschappen, brand-stofverbruik, veiligheid, en comfort.  Elke auto krijgt per criterium punten en zo ontstaat er een rangorde.  Met functiewaardering gebeurt hetzelfde met functies. Er worden een aantal criteria opgesteld, b.v. kennis, verantwoordelijkheid, leidinggeven of zelfstandigheid. De functies worden daarlangs “gewaardeerd” en zo ontstaat er een ordening; Een functiehuis. Het gaat daarbij om de auto dan wel functie niet om de bestuurder of degene die de functie uitoefent. Auto en functie worden gewaardeerd, niet de manier waarop er gereden wordt of waarop de functie ingevuld wordt. 

 

Kunnen we het zelf?

Neem een pakje post its. Schrijf daarop de meest voorkomende functies. Plak die dan in een rangorde onder elkaar. Net als in de autotest. Ga vervolgens bij u zelf na welke criteria u gebruikt heeft om de rangordening aan te brengen. Kijk dan nog eens naar de volgorde. U heeft zo een eigen functiehuis gebouwd. Het zal niet zo gek veel afwijken van het officiele functiehuis. 

 

Functiewaardering en beoordeling

Functiewaarderen is dus wat anders dan beoordelen. De functie wordt gewaardeerd, niet de persoon. De functiebeschrijving, waarmee de functiewaardering start, vormt wel de basis voor de beoordeling. Immers de eerste vraag bij een beoordeling is: “Doet U dat waarvoor we U hebben aangenomen?” Het beoordelingsbeleid is echter een ander hoofdstuk en apart instemming plichtig.

 

Functiewaardering en beloning

Als alle functies netjes onder elkaar staan, dan kunnen ze ingedeeld worden in loonschalen. De indeling in loonschalen valt onder het beloningsbeleid. Ook dat is een apart instemming plichtig besluit. Functiewaardering houdt op nadat de functies in een rangorde geplaatst zijn.  Zorg ervoor dat die twee zaken apart aan de orde komen en dat niet het beloningsbeleid stilzwijgend veranderd wordt zonder dat u daar een instemmingsaanvraag over ontvangen heeft.

 

Hoe ziet een functiewaarderingsproces eruit?

Een functiewaarderingsproces kent de volgende stappen;

  1. De keuze van het systeem.
  2. Mondelingen en schriftelijke voorlichting aan de hele organisatie.
  3. Maken functiebeschrijvingen.
  4. Waarderen of wegen van de functie.
  5. Indeling van de functie in het functiehuis, rangordenen van alle functies
  6. Beroepsprocedure.

 

Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad bij functiewaardering?

Functiewaardering staat in het rijtje van artikel 27, instemmingsrecht. Pas op, het gaat dan om de invoering van een nieuw systeem of de wijziging van een bestaand systeem.  Het wordt lastiger als er jarenlang niets aan onderhoud gedaan is en de directie het bestaande systeem uit de kast haalt.  Er is dan geen sprake van een nieuw systeem. De directie vraagt dan doorgaans ook geen instemming aan ook al worden alle functies in de organisatie opnieuw gewaardeerd.

Als de cao één functiewaarderingssysteem voorschrijft is de keuze van het systeem evenmin instemming plichtig. Let op er zijn cao’s die een keuze bieden. Dan is het weer wel instemming plichtig.

 

Wat moeten we doen als de ondernemingsraad niet om instemming gevraagd wordt?

Stel er is jarenlang niets gedaan aan de functiewaardering.  Veel functies hebben een unieke functiebeschrijving, de meeste dateren van een groot aantal jaar geleden, van dezelfde functie zijn meerdere functiebeschrijvingen in omloop. Daarnaast zijn er ook functies waar geen functiebeschrijving voor gemaakt is.  Er is alleen een functie naam of functietitel. De directie kondigt aan dat er een nieuw functiehuis opgezet gaat worden. Alle functies worden opnieuw beschreven en gewaardeerd. De directie zegt daarbij het bestaande systeem te gaan gebruiken, en vraagt geen instemming.

Wat te doen? Het eerste is te controleren of het oude systeem inderdaad nog steeds het oude systeem is. De naam zegt dan niet zo veel. Er zijn een groot aantal functiewaarderingssystemen. Die zijn eigendom van een “systeemhouder”. Een stichting, een werkgeversorganisatie, of een commercieel bureau. Er is sprake van een forse concurrentie.  Systemen worden dan ook regelmatig aangepast en herzien. “Nu nog beter”, ”Nu nog zuiniger”. Het loont de moeite dat eens te controleren.  Vergeet niet dat ook een kleine wijziging voldoende kan zijn om het systeem opnieuw instemming plichtig te maken.

Een ander controle punt is de vraag of er alleen sprake is van functiewaardering, of ook van een wijziging in de beoordeling, of beloning. Als dat het geval is dan kunt u proberen het geheel onder het instemmingsrecht te brengen.  

Tot slot wil de CAO nog wel eens een plaatsje inruimen voor de medezeggenschap, en dan niet over de keuze maar over de manier van uitvoering. 

Als dat niet helpt dan is het normale overleg de laatste optie. Maak een lijst van hetgeen u minimaal geregeld wilt hebben en ga daarmee het overleg in. Ook de directie heeft belang bij een soepel lopend proces zonder al te veel kwaaie koppen en beroepsprocedures.

 

Waar moet de ondernemingsraad bij een functiewaardering proces op letten?

We lopen de verschillende stappen door en benoemen per stap de aandachtspunten.

 Bij de voorlichtingIs er een goede schriftelijke en mondelinge voorlichting? De voorlichting moet het volgende uitleggen; Het idee van functiewaardering; het gaat om de functie en niet om de man/vrouw, het proces, de beroepsmogelijkheden en de gevolgen. Gebeurt dat niet dan kan de ondernemingsraad zijn andere werkzaamheden wel vergeten en is uitsluitend nog bezig met het blussen van brandjes

Bij de omschrijving. Wie maakt de beschrijving? Wat wordt er beschreven, de bestaande situatie of een nieuwe situatie? Worden de functies specifiek beschreven of werkt men met generieke functies? Wat is de invloed van de medewerker op de beschrijving? Is er beroep mogelijk tegen de inhoud van de beschrijving?

 Bij de waardering. Wie waardeert? Een extern kantoor of HR? Kan de ondernemingsraad de resultaten controleren? Krijgt de ondernemingsraad een was-wordt lijst? Krijgt de OR inzicht in het nieuwe functiegebouw? Is er beroep mogelijk?

Bij het beroep. Is er een paritair samengestelde beroepscommissie met een onafhankelijke voorzitter? Heeft de betrokkene het recht om gehoord te worden? Zijn er heldere tijdslijnen afgesproken? Zijn de bevoegdheden van de commissie duidelijk?

 Bij de gevolgen.Wat gebeurt er met je salaris als je in een lagere schaal terechtkomt? Hoe kom je van de oude in de nieuwe functie als er met generieke functiebeschrijvingen gewerkt wordt of met geheel nieuwe functies?  Hoe ziet het nieuwe functiehuis eruit ten opzichte van het oude? Als we daar straks loonschalen tegenaan gaan plakken, wat zijn dan de gevolgen voor de organisatie als geheel?

 

Hoe toetsen we de resultaten?

"is het wel eerlijk gegaan?"  Dat is een veel terugkerende vraag. Er zijn een aantal manieren om dat te toetsen. Dat is in de eerste plaats het in de gaten houden van het aantal beroepsprocedures. Als dat er te veel worden dan gaat er ergens iets niet goed. en de tweede plaats de "was wordt" lijst. Een overzicht van de oude functies en hun indeling en de nieuwe. Als daar grote structurele verschuivingen in zitten dan is het verstandig er nog eens goed naar te kijken.

 

DE CURSUS ONDERNEMINGSRAAD EN FUNCTIEWAARDERING 

Wordt het allemaal te onoverzichtelijk, bent u bang dat u de gevolgen onvoldoende overziet of  onder controle heeft? Dan is de cursus OR en functiewaardering wellicht een idee. De training zorgt ervoor dat u goed voorbereid aan de start verschijnt. Het is een cursus voor uw eigen OR of de functiewaarderingscommissie en géén open inschrijving. Aan de orde komen. 

De bestaande situatie.

De rechten van de OR.

Aandachtspunten en valkuilen? 

Afspraken met de directie 

Afhankelijk van de complexiteit duur de cursus een halve of een hele dag. Bel voor meer informatie.

 

Vraagje? Bel gerust even; 06 53323526

                                                                                                                         


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu