Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Ondernemingsraad en faillissement

Een faillissement is ongeveer het ergste wat je als werknemer of als ondernemingsraad kan overkomen. Gedwongen ontslag, geen opzegtermijn, geen sociaal plan. Met enig geluk volgt er een doorstart, maar dan moet u wel opnieuw solliciteren en de nieuwe werkgever kan de arbeidsvoorwaarden eenzijdig vaststellen. De regels zoals die gelden bij overgang van onderneming zijn bij een faillissement niet van toepassing. De achterban kijkt naar de OR en die heft ook maar de handen ten hemel.

 

Surseance en Faillissement zijn niet adviesplichtg.

Een faillissementsprocedure begint met het aanvragen van surseance van betaling. Dat is ongeveer het meest ingrijpende besluit wat een directie kan nemen, want doorgaans volgt op die surseance ook het faillissement. Toch is dit geen adviesplichtig besluit. Daar is over uitgebreid over geprocedeerd, maar de Hoge Raad heeft uiteindelijk bepaald dat het aanvragen van surseance niet onder het adviesrecht van de ondernemingsraad valt. Algemeen wordt aangenomen dat daarmee ook het aanvragen van een faillissement dan niet adviesplichtig is.

  

De doorstart is wel adviesplichtig.

In veel gevallen wordt het bedrijf na het faillissement doorverkocht aan een derde partij. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat ook dit geen adviesplichtig besluit is. De Ondernemingsraad van DA drogist nam daar geen genoegen mee en ging in cassatie. De Hoge Raad heeft dat vonnis vervolgens vernietigd. Als de curator de onderneming wil doorverkopen dan moet hij bij de Ondernemingsraad langs voor een advies.

Dat is een bijzondere adviesprocedure. Een opschortingstermijn zit er niet zo in en erg veel tijd is er ook niet. De eerste ervaringen laten echter zien dat de Ondernemingsraad ondanks die beperkingen nog wel het nodige kan bereiken. 

Voor de koper is een faillissement immers een buitenkansje. Voor relatief weinig geld koopt hij een schuldenvrije onderneming. Als er mensen moeten afvloeien dan zijn er geen kosten voor een Sociaal Plan. Hij kan de arbeidsvoorwaarden, deels, opnieuw vorm geven. 

Dat schept voor de Ondernemingsraad dan de onderhandelingsruimte.  De koper wil de onderneming gewoon graag hebben en het is geen liefdadigheid! 

De onderhandelingen zullen vooral gaan over de arbeidsvoorwaarden na de doorstart en als niet iedereen mee kan over de selectieprocedure. Maar afhankelijk van de situatie wellicht ook de investeringen of de locatie keuze. 

Er is weinig tijd voor het uitbrengen van een advies. Maar net als bij een normale overname duurt de afronding altijd langer dan gedacht. De koper moet een financiering rond maken, de NMA moet er wat van vinden en dat kost toch ook weer tijd. als de OR zijn huiswerk goed gemaakt heeft dan hoeft de haast niet in het nadeel van de OR te zijn.  

 

 

 

Hieronder het vonnis van de Ondernemingskamer en het Arrest van de Hoge Raad. 

OK da retailgroep 26052016.pdf

Arrest Hoge Raad Faillissement en ondernemingsraad DA

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu