Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

DA arrest

 

Anderhalf jaar geleden werd de DA Retailgroep failliet verklaard. Bij het hoofdkantoor en in het magazijn werden 350 mensen getroffen door dit faillissement.  De curator verkocht het bedrijf vervolgens door aan een andere onderneming. De Ondernemingsraad van DA werd hierover niet om advies gevraagd. De OR was het daarmee niet eens en ging in beroep bij de Ondernemingskamer. Deze stelde de curator in het gelijk. De OR heeft vervolgens een cassatie verzoek ingediend bij de Hoge Raad. De vrijdag voor Pinksteren verscheen het arrest. Het vonnis van de Ondernemingskamer is vernietigd.

aAl vrij snel na de overname was duidelijk welke kant het op zou gaan. Er was sprake van een harde selectie onder de collega's. Ouderen mensen met een ziekte geschiedenis werden niet aangenomen. De arbeidsvoorwaarden van de mensen die wel aangenomen werden werden fors verslechterd. 

De Ondernemingsraad was van mening dat de curator advies zou moeten vragen over zijn plan om de onderneming aan een andere partij te verkopen. De OR hoopte in die procedure invloed uit te kunnen oefenen op de arbeidsvoorwaarden na de doorstart en de selectieprocedure. De OR was van mening dat de onderneming DA volgens de definitie van de WOR, ondanks het faillissement gewoon nog bestond en dat de curator feitelijk optrad als bestuurder, opnieuw in de zin van de WOR.

De curator was niet bereid om een adviesaanvraag in te dienen. De OR stelde tegen dat besluit beroep in bij de Ondernemingskamer, daarbij gesteund door FNV, CNV en mijzelf.  De Ondernemingskamer stelde de curator in het gelijk. Gezien het belang van de zaak is besloten dit vonnis voor te leggen aan de Hoge Raad. Deze heeft het vonnis van de Ondernemingskamer vernietigd. 

De Ondernemingsraadsleden van DA hebben dat gedaan, op een moment dat voor hen het doek al gevallen was.  Voor de collega's die niet meer terug mochten komen, of de collega's die aan het eind van de maand vol ongeloof naar hun salarisstrookje zaten te kijken  kon de OR niets meer betekenen. Voor al die mensen die in de toekomst door een faillissement getroffen zouden worden, nog wel . 

Voor iedereen die na dit arrest getroffen wordt door een faillissement is het echter wel van grote waarde. 

 

 

Hieronder het Arrest

Arrest Hoge Raad DA Faillissement.pdf

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu