Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Adviseur voor uw ondernemingsraad, veelgestelde vragen

 

Mogen we als ondernemingsraad een eigen adviseur inhuren?

Een ondernemingsraad mag een adviseur inhuren. Dat is een wettelijk recht.  Artikel 16 van de WOR; "De Ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de raad met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp". De Ondernemingsraad is vrij in de keuze van zijn adviseur. De Ondernemer moet de kosten van de adviseur dragen, als hij daarvan vooraf in kennis is gesteld. (artikel 22.2)

 
Waarom zouden we  een adviseur inhuren ?

De directie wil met de ondernemingsraad nog wel eens een discussie starten over het nut van het inhuren van een adviseur. "Is dat wel nodig?"  "zonde van het geld", "vertrouwen jullie me niet?" . Bedenk dan dat de directie zelf veel gebruik maakt van adviseurs. Denk aan advocaten, de accountant, de adviseurs van de werkgeversvereniging etc. Bedenk ook dat u als vrijwilliger het op moet nemen tegen een leger van professionals, wiens werk het is ondernemingen te besturen en te reorganiseren. Die worden wel allemaal gewoon ingehuurd. 

 

Wat kost een adviseur

Vervolgens wil de directie dan ook nog wel eens gaan protesteren over de kosten. Dat is flauw. De kosten van een professionele OR adviseur liggen net iets onder het niveau van een advocaat. Dat ligt ook voor de hand. Een universitaire opleiding, een kantoor. litteratuur en een computer. De tarieven van de grote organisatie advies bureaus liggen doorgaans een stuk hoger. Die van de grote advocaten kantoren eveneens. De meeste adviseurs die de directie inhuurt zijn doorgaans duurder. 

De directie kan in eerste instantie weigeren de kosten te betalen. formeel moet de OR zich dan tot de kantonrechter wenden. Dat komt zelden voor.  De soep wordt  vaak minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. 

 

Hoe kiezen we een adviseur? 

Nodig een adviseur uit bespreek uw probleem en vraag hem of haar om een offerte uit te brengen. Zo'n eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Het is mensen werk. U haalt er iemand bij omdat u het zelf niet kunt overzien. Dan wil u wel zaken doen met iemand waarmee het klikt en die u vertrouwt. Formuleer een duidelijke opdracht en vraag een offerte.

Adviseur is geen beschermde titel. Iedereen kan zich adviseur noemen. vraag daarom altijd naar de track record van de kandidaat. Heeft hij of zij vaker met dit bijltje gehakt? Heeft hij vergelijkbare trajecten meegemaakt en kan hij antwoord geven op uw vragen, of die nu financieel, operationeel, commercieel of juridisch van aard zijn. 

 

 

Hoe verloopt zo’n advies proces?

Als adviseur van de Ondernemingsraad begin je met een uitgebreide sessie met de ondernemingsraad.  De adviesaanvraag wordt grondig doorgenomen. Alle kritiek, vragen opmerkingen en angsten worden geïnventariseerd. Op basis van de ervaring als adviseur bij andere ondernemingsraden kunnen er direct al een aantal vragen beantwoord worden.

Een adviesaanvraag is zelden zo compleet dat er direct geadviseerd kan worden. Als adviseur heb je doorgaans ook een aantal specifieke vragen. Voor het beantwoorden van de vragen worden er  interviews gepland. Met de bestuurder, de controller en met een aantal andere functionarissen, die bij het voorgenomen besluit betrokken zijn. B.v. de manager operatie, de commercieel directeur, maar vaak ook mensen lager in de organisatie. Die lijst wordt in overleg met de ondernemingsraad opgesteld. Elke ondernemingsraad heeft wel een aantal tips over mensen met wie hun adviseur moet gaan praten om erachter te komen “hoe het echt zit”.

Vervolgens worden de stukken gelezen, de gesprekken gevoerd en de extra informatie die daaruit naar voren komt bestudeerd. Na zo’n eerste ronde volgt een tussenrapportage aan de OR.  Een groot aantal vragen is dan al beantwoord, maar, zoals dat gaat, een aantal nog niet en er ontstaan een aantal nieuwe vragen. Ondernemingsraad en adviseur halen gezamenlijk het net op. Dat leidt doorgaans tot een tweede interview ronde en indien nodig tot een derde, net zolang tot alle info op tafel ligt.

 

Wat krijgt de Ondernemingsraad?

Vervolgens krijgt u als ondernemingsraad van uw adviseur een eindrapportage.  Dat is een helder oordeel over de adviesaanvraag; “Doen, niet doen, of anders doen” plus een antwoord op de andere vragen die in de adviesopdracht gesteld zijn.  Dat vormt de basis voor uw eigen advisering.

Afhankelijk van de situatie kan de ondernemingsraad de adviesprocedure vervolgens zelf afronden. Indien de ondernemingsraad dat wil kan de adviseur ondersteunen bij het schrijven van het advies of het voeren van het overleg met de bestuurder of de onderhandelingen over een sociaal plan.

 

Blijven we zelf in control?

Alle stappen worden in overleg genomen. Het formuleren van de opdracht, de lijst met te interviewen personen, de voortgang en de vervolgstappen. U houdt voortdurend grip op de uitvoering van het onderzoek.  

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu