Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Cursus Financieel Beleid en jaarverslag lezen voor de ondernemingsraad

 

 

Als het goed is krijgt u als ondernemingsraad regelmatig financiële stukken. De begroting, de kwartaalrapportage en het jaarverslag. Het is niet zo simpel om dat goed te doorgronden en te vertalen en het is nog veel moeilijker om erover met de controler in de slag te gaan. 

Deze training leert u de cijfers te doorgronden, het beleid achter de cijfers te zien en de discussie aan te gaan. Dat is mogelijk omdat de cursus wordt opgebouwd rondom het materiaal dat u van uw directie ter beschikking gekregen heeft.  Het cursusmateriaal neemt uw eigen financiële stukken als voorbeeld en uitgangspunt.

 

Programma

  1. De informatie. Welke informatie krijgt u als Ondernemingsraad? Op welk moment? Waar heeft u recht op? Hoe moet je de begroting, de kwartaalrapportage en het jaarverslag in samenhang zien? 
  2. De winst en verlies rekening. Na een korte algemene inleiding wordt u ingewijd in de geheimen van de winst en verliesrekening van uw eigen organisatie. Houden we genoeg over, wat zijn de belangrijkste kostenposten, waarop kan de directie sturen?
  3. De meerjarenvergelijking. Uit de gegevens van één jaar is niet zo veel af te leiden. Het gaat pas spreken als we een aantal jaar achter elkaar zetten. Die vergelijking gaan we in de cursus maken. U heeft dan direct een beeld hoe het met u organisatie in financieel opzicht gaat.
  4. De planning en control cyclus. U krijgt als het goed is een begroting, maandrapportages en een jaarverslag. Op welk moment moet je die als OR bespreken zodat er nog invloed uitgeoefend kan worden op het beleid. Wat zijn uw rechten, wat zegt de wet daarover?
  5. De balans. De balans is het moeilijkst te begrijpen. Welke informatie is hier voor de ondernemingsraad van belang? en dan de hamvraag; Zijn we financieel gezond of moeten we ons zorgen maken?

Deelname

De cursus wordt uiteraard gegeven per OR. Het is geen open inschrijving, immers dan kunt u uw eigen materiaal niet delen. Het is aan u met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt na afloop mee een cursusmap met een toelichting en uw eigen stukken als voorbeeld, plus de in de cursus gemaakte meerjarenvergelijking.

De kosten 

De cursuskosten bedragen € 1650 per dag, exclusief BTW en exclusief eventuele verblijfskosten. De training kan ook in-house verzorgd worden. 

                                                                                      


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu